Photos from Cimarron

Showing 81 - 100 of 236 photos
 • Allred Theatre, Pryor, OK
 • Admiral Twin Drive-In, Tulsa, OK
 • Admiral Twin Drive-In, Tulsa, OK
 • 66 Drive-In, Carthage, MO.
 • Admiral Twin Drive-In, Tulsa, OK.  Prior to Screen Fire
 • Admiral Twin Drive-In, Tulsa, OK. Original Twin Screen prior to fire
 • Teepee Drive-In, Sapulpa, OK
 • Redland Theater, Clinton, OK
 • Rialto Theater, Alva, OK
 • Ritz Theater, Oklahoma City, OK
 • Washita Theatre, Chickasha, OK
 • Poncan Theatre, Ponca City, OK.
 • Biograph Theater, Chicago, IL.
 • Plaza Theater, Picher, OK
 • Lyric Theater, Oklahoma City, OK
 • Boulevard Drive-In, Kansas City, KS
 • Criterion Theatre, Sapulpa, OK.
 • Centre Theater, Oklahoma City, OK. Early Stage Pic
 • Brook Theater, Tulsa, OK
 • Bison Theater, Shawnee, OK