Photos from LouRugani

Showing 161 - 180 of 2,592 photos
 • TIMES (VALENCIA) Theatre; Waukegan, Illinois (1938)
 • SPRAGUE Theatre; Elkhorn, Wisconsin.
 • SPRAGUE Theatre; Elkhorn, Wisconsin.
 • EASTERLY (WALTON, EAST, EAST END) Theatre; Chicago, Illinois.
 • VALENCIA (TIMES) Theatre; Waukegan, Illinois.
 • BELL Theatre; Chicago, Illinois.
 • ILLINOIS Theatre; Chicago, Illinois.
 • ILLINOIS Theatre; Chicago, Illinois.
 • ROXY Theatre; Lockport, Illinois.
 • MYERS Theatre; Janesville, Wisconsin.
 • HOME Theatre; New Lisbon, Wisconsin.
 • FASHION Theatre; Chicago Heights, Illinois.
 • CORONADO Theatre; Rockford, Illinois.
 • STRAND Theatre; West Frankfort, Illinois.
 • HOME Theatre; New Lisbon, Wisconsin.
 • VOGUE Theatre; Kenosha, Wisconsin.
 • ASCHER'S CAPITOL Theatre; Manitowoc, Wisconsin.
 • ASCHER'S CAPITOL Theatre; Manitowoc, Wisconsin.
 • NORTOWN Theatre; Chicago Heights, Illinois.
 • FORT SHERIDAN Theatre; Highwood, Illinois.