After Bowie, Regal Cinemas Plans One-Night-Only Rush Concert

posted by Patrick Crowley on October 15, 2003 at 10:10 am

Building on the buzz from their recent David Bowie digital concert event, Regal Cinemas has announced they’ll be hosting a one-night-only Rush concert to support the band’s upcoming DVD and CD releases.

Read the full press release

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 7:37 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment