Everyman Cinema Drops Plans For Nightclub

posted by Patrick Crowley on October 20, 2003 at 8:40 am

HAMPSTEAD, UK — The owners of the Everyman Cinema have dropped their plans to convert the basement of the historic movie theater into a nightclub, according to a recent Hampstead & Highgate Express article. Instead, they have announced plans to use the space as a 2nd, 90-seat screen dedicated to independent films.

Comments (2)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 7:35 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment