Now That’s a Theater!

posted by Patrick Crowley on November 14, 2003 at 8:05 am

Thanks to Justin from Open Air Cinema for sending in this photo of their mobile outdoor cinema. Pretty cool!

Comments (1)

hauptph
hauptph on March 14, 2018 at 7:51 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment