This Weekend’s Newsreel

posted by Ross Melnick on June 27, 2003 at 2:47 pm

New Cine Capri Opens In Scottsdale!!!
SCOTTSDALE, AZ — Visit the Harkins Theatres website
Read about the original Cine Capri


Plaza Theatre Part of Revitalization Efforts
CARROLLTON, TX — Read the News-Journal article


Artcraft Theatre May Be Up For Sale
FRANKLIN, IN — Read the Daily Journal story


Pitch Made For Club At Royal Oak Theatre
ROYAL OAK, MI — Read the Daily Tribune article


St. Paul’s Mounds Theatre: From Junk to Jewel
ST. PAUL, MN — Read the Star Tribune article


Garden Theatre Steps Up The Fight
PITTSBURGH, PA — Read the Tribune-Review
Read the NEPA News article

Comments (2)

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:30 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:30 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment