Today’s Newsreel

posted by Patrick Crowley on August 19, 2003 at 4:13 pm

Uptown Theater Turns 78
CHICAGO, IL — View the Friends of the Uptown website
View the Uptown Theater

(Thanks to the Friends of the Uptown for this story!)


USC Students Search For The Perfect Movie Theater
LOS ANGELES, CA — Read the Daily Trojan article


Cty Council Votes Against Liquor Permit For Theater
MAUMEE, OH — Read the ToledoBlade.com article


Carmike Cinemas Posts Modest Revenue Increase
LOS ANGELES, CA — Read the Yahoo! News article


Prince Debuts Concert DVD At Digital Cinemas
NEW YORK, NY — Read the Yahoo! News article

Comments (3)

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:23 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:23 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

Jonperter
Jonperter on March 15, 2018 at 2:23 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment