Cinema Treasures Named Site of the Week by ‘Save the Sameric’ Group

posted by Patrick Crowley on January 7, 2004 at 5:37 am

Save the Sameric has named Cinema Treasures as the website of the week in its weekly email newsletter:

“A worthwhile break from Movie Theater of the Week for Website of the Week, cinematreasures.org, for daily news & worldwide directory of movie theaters.”

Thanks to Howard Haas at Save the Sameric!

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 8:11 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment