Paramount Center for the Arts Photos

posted by Patrick Crowley on January 9, 2004 at 5:40 am

Scott Seltzer, at the Paramount Center for the Arts, sent in these shots of the restoration work in progress:


Painters at Evergreene Painting Studios working on ceiling canvas


Interior of the theater, with scaffolding

Comments (3)

Patrick Crowley
Patrick Crowley on January 9, 2004 at 7:55 am

The ceiling canvas looks fantastic, Scott!

sdoerr
sdoerr on January 9, 2004 at 12:02 pm

Two cheers for restoration!

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 8:12 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment