Former Kearsley Theatre Owner Dies

posted by steelbeard1 on July 27, 2004 at 7:10 am

FLINT, MI — Former Kearsley Schools Superintendent and former Kearsley Theatre owner George Daly died Friday, July 23 at the age of 94, according to this report in the Flint Journal.

Theaters in this post

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on April 27, 2018 at 2:17 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp , tủ nấu cơm , , máy làm đá , mini, gia đình, tủ đông lạnh công nghiệp, bàn lạnh, , tủ sấy bát, http://sualaptophanoi.com.vn/ , http://banmainlaptop.com/ , , được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật mang đến sự an tâm về chất lượng.

You must login before making a comment.

New Comment