Projector for Sale

posted by mogh on July 30, 2004 at 5:43 am

Used 35MM projector for sale. Interested parties can contact me at or reply to this thread…

Regards
-Mogh

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on April 27, 2018 at 1:28 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp , tủ nấu cơm , , máy làm đá , mini, gia đình, tủ đông lạnh công nghiệp, bàn lạnh, , tủ sấy bát, http://sualaptophanoi.com.vn/ , http://banmainlaptop.com/ , , được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật mang đến sự an tâm về chất lượng.

You must login before making a comment.

New Comment