Nederlander Group To Restore Bethesda’s Boro Theatre

posted by Patrick Crowley on October 17, 2003 at 10:45 am

BETHESDA, MD — According to a Business Gazette article, Nederlander Worldwide Entertainment has announced plans to transform Bethesda’s long-shuttered Boro Theatre. The group plans to convert the Art Deco movie house into a 700 seat performing arts center.

Read the full article

Theaters in this post

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 9:35 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment