New Mission Theatre to be Destroyed?

posted by kevinsilva on December 5, 2003 at 8:10 am

There should be news anytime now about the new owner of the New Mission Theatre. Reportedly the highest bidder wants to destroy it. I’ll be in touch.

Theaters in this post

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on March 14, 2018 at 7:44 pm

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp Tủ nấu cơm, máy làm đá viên, mini, gia đình, Bàn Lạnh, Tủ đông lạnh, Tủ Sấy bát Được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật với chất lượng tốt nhất. Xem thêm:, Main Laptop , http://banmainlaptop.com/.

You must login before making a comment.

New Comment