Barbie Loves Cinema Treasures?

posted by Ron Pierce on March 22, 2004 at 7:21 am

Three Cinema Treasures and other L.A. landmarks are featured in the book Barbie Loves L.A. by Greg LaVoi.

There are photos of the Azusa Foothill Drive-In (p. 53), the Cinerama Dome (p. 56), and Grauman’s Chinese (p. 75).

Comments (1)

Jonperter
Jonperter on April 27, 2018 at 12:17 am

Công ty Tân Kim Lợi chuyên cung cấp , tủ nấu cơm , , máy làm đá , mini, gia đình, tủ đông lạnh công nghiệp, bàn lạnh, , tủ sấy bát, http://sualaptophanoi.com.vn/ , http://banmainlaptop.com/ , , được sản xuất trên dây truyền hiện đại của nhật mang đến sự an tâm về chất lượng.

You must login before making a comment.

New Comment